Želatina, nebo také klíh, je živočišný proteinový materiál, který disponuje dlouhou trvanlivostí, za předpokladu, že je s ním správně nakládáno.

Základní surovinou pro výrobu klihu je bílkovina zvaná kolagen. Je
obsažena v kostech, chrupavkách, rohovině a kůži. Zahříváním na 80
až 90 °C se kolagen mění v želatinu; ta však není čistá, obsahuje ještě
jiné bílkoviny (keratin, elastin, mucin, chondrin), různé anorganické
soli a asi 15 % vody. Klihovité látky se extrahují z kostí a kůží horkou
vodou a dodávají v různé podobě a kvalitě. Barva a průsvitnost klihu
není pro posouzení jakosti směrodatná. Jeho kvalita závisí totiž na
čistotě a na druhu suroviny, z níž byl vyroben.
Kostní klih, běžný druh obyčejného klihu truhlářského, má lepicí
mohutnost a pružnost o trochu nižší nežli klih kožní. Dodává se buď v
silných tabulkách, nebo jako hnědě zbarvené perličky. Tabulky mají
silně vystouplé okraje a dají se jen nesnadno roztlouci. Jejich lom je
lasturový, sklovitě lesklý. Kostní klih bývá vždy kyselý, a je proto
nutno jeho roztok neutralizovat. Obsah kyselin v něm zkoušíme
navlhčeným modrým lakmusovým papírkem, přiloženým k tabulce
klihu

Nejpoužívanější formy želatiny jsou „potravinářská želatina“, „lékárenská želatina“, „fotografická“ a „technická“.

Želatina je čistý, přírodní protein vyrobený z tělesných částí  živočichů (kosti, kůže, šlachy a rohovina) jenž obsahují protein collagen. Surová želatina obsahuje 84-90procent collagenu, 2 procenta soli a zbytek vody.

V malířství se želatina používá ke klížení podkladů, výrobu šepsů, nebo například pastelů. Slouží také jako pojidlo v bioplastech.