vznikají z balzámů samovolným vypařením silic, oxidací vzdušným kyslíkem a polymerací. Za určitých okolností je lze z balzámu také získat destilací. Jsou to čiré někdy zakalené někdy do žluta zabarvené až hnědé látky, amorfní, sklovité, měknoucí a tající zahříváním. V organických rozpouštědlech se buď rozpouští nebo v nich bobtnají. Jsou složeny z různých organických látek obsahujících uhlík, vodík a kyslík. Vaříme-li pryskyřice se zásaditými louhy, změní se v hnědě zbarvené soli pryskyřičných kyselin, polotuhá až tuhá lepivá mýdla tzv. reziváty, které se spolu se síranem hlinitým uplatňují při klížení papíru a mimoto se jich používá v průmysl.výrobě tukových mýdel, kde zvyšují pěnivost. Reziváty olova, kobaltu, manganu jsou novodobé sikativy.

Pryskyřice rostliného původu dělíme na fosilní, tj. ty, které jsou nacházeny v zemi a recentní, které jsou získány čerstvým poraněním.