Termín „polymer“ zavedl do chemického názvosloví J.J. Berzelius (1779 – 1848). Dnes je běžně používán v souvislosti s produkty makromolekulární chemie. Jedná se většinou o organické látky přírodního, nebo syntetického původu. Díky variabilitě molekulárních struktur umožňují kombinace mnoha unikátních vlastností. Polymery můžeme najít opravdu všude od domácích prostředků, oděvy až po kolagen nebo celuózu.

Existují dva základní typy polymerů: syntetické a přírodní. Syntetické polymery jsou deriváty ropy a jsou produktem vědců a inženýrů. Příkladem syntetických polymerů jsou nylon, teflon, polyvinylacetát, epoxidové pryskyřice, nebo methyl-metakrylát. Přírodní polymery se nacházejí v přírodě a mohou být přímo extrahovány. Jsou často na vodní bázi. Příklady přírodních polymerů jsou hedvábí, vlna, DNA, celluóza a proteiny.

Polymer je makromolekula ve které se jako článek v řetězu mnohokrát opakuje základní konstituční jednotka „mer“ (mer = díl). Řecká předpona poly- znamená mnoho nebo více (obdobně jako například polygamie znamená více manželských partnerů, tak polymer znamená látku složenou z několika merů). Délku makromolekul můžeme vyjádřit molární (relativní molekulovou) hmotností. Za makromolekulární látku se považuje sloučenina s vyšší molární hmotností než 103 g/mol, v případě polymerů přesahuje hmotnost hodnotu 104 g/mol, zatímco molární hmotnost nízkomolekulárních látek může být méně než 100 g/mol (např. voda má molární hmotnost ~ 18 g/mol). Polymery představují tedy jakousi chemickou stavebnici, která umožňuje neobyčejnou proměnlivost struktur i vlastností polymerů.