„V nejstarších dobách se pro malířské účely používalo výlučně barev, které se vyskytovaly v přírodě buď volně jako barevné hlíny (okry), nebo jako minerály (malachit, azurit, auripigment, rumělka, lapis lazuli, vápenec, sádrovec atd.). Pigmenty (práškové barvy) se z nich připravovaly mletím, proséváním a plavením. Některé z těchto přirozených pigmentů byly příliš vzácné nebo nebyly stálé, a byly proto postupně nahrazovány pigmenty syntetickými, které nakonec úplně převládly. Z přírodních pigmentů podržely až do dneška svůj význam jen železité zemité pigmenty, i ty však umíme připravit synteticky, dokonce ještě čistší a koncentrovanější. Společnou vlastností všech pigmentů (přirozených i syntetických) je jejich nerozpustnost v olejích vysychavých, v organických rozpouštědlech a ve vodě. Jsou to tuhé látky výrazné barevnosti a neproměnných charakteristických vlastností optických. Pigmenty se rozdělují na dvě základní skupiny anorganické a nepoměrně menší část organické.

Zcela jiné povahy jsou barviva organická – barevné substance rozpustné ve vodě, lihu nebo olejích. Pigmenty se z nich vyrábějí tak, že se jimi obarví tzv. báze čili substrát, tj. některý neutrální, nejčastěji bílý nerostný pigment (stálá běloba, hydroxid hlinitý, křída, kaolin nebo sádrovec), s nímž se pevně váží na látky ve vodě nebo v oleji nerozpustné. Odpradávna se připravovaly z rostlinných nebo živočišných barviv (šafránová žluť z květů šafránu, brazilský purpur z barevných dřev, karmín z nachových mšic atd.); v moderní době jsou však stále více vytlačovány syntetickými barvivy dehtovými, která se vyrábějí v nesrovnatelně větším měřítku. Jsou to, kromě mnoha dalších, barviva alizarinová, indantrenová a ftalocyaninová.