Vláknitý, plošně hmotný materiál převážně rostlinného původu, který je tvořen odvodněním suspenze buničiny na sítu.“ (DIN 6730, v: Göttsching 1990, s. 281)
Z důvodu různého složení materiálu a široké škály možných použití, lze papír roztřídit podle různých kritérií. V hrubém přehledu můžeme nejprve rozlišit mezi ručně vyráběnými a strojně vyráběnými papíry.
Základními ukazateli o povaze papíru je množství obsažené bavlny, dřeva. Zejména v případě dřevěných papírů je PH podstatným ukazatelem jejich trvanlivosti (kyseliny papír do několika let rozloží).  Kvalita povrchu, např. barevně upravené nebo přírodní, saténové nebo kalandrované, rozhoduje o vhodnosti pro různé tiskové techniky.
Papír také zahrnuje výrobky, které nesplňují výše uvedenou definici, ale týkají se papíru ve svých vlastnostech jako listové nebo válcovité, popisovatelné nebo potisknutelné materiály, jako jsou B. Papyrus, Tyvek atd. V takových případech se mluví o materiálech souvisejících s papírem.