Materiály a praktická technologie v malbě jsou malříská skripta vydaná na AVU v roce 1984 akademickým malířem Jiřím Toroňem. Jejich kopii poskytl pro databázi dispersanto Tomáš Bárta.