Malba je médium plochého obrazu, je tvořena barevnými stopami zafixovanými na podkladu. Definice uměleckých médií je v dnešním diskurzu zbytečná a objektivně nemožná. Přesto se u některých uměleckých prací nelze vyhnout kategorizaci, jelikož jsou vyjádřeny specifickými znaky určitého jazyka. Zajímavou otázkou malířství tudíž není – co je to malba?, ale – co s může malba vyjádřit, čeho je znakem? Podle Umberta Eca je znak „fyzickou formou“ referující o něčem čím sama není. Malba narozdíl od mluvené výpovědi neprezentuje nic jiného než viditelné stopy nějaké aktivity (H. Damish). Stopa aktivity v malbě sestává z fyzického[1] materiálu, který klade odpor podle přirozených fyzikálně mechanických vlastností a z intence autora konzervovat materiál v jeho určitém stavu, případně představit některou jeho symbolickou vlastnost. Poměr autorovy intence a autonomie materiálu tak předurčuje konzervativní či spontánní charakter malby. Výsledný obraz může být minimalistickým gestem, konceptuálním aktem, stejně jako strukturou složenou z mnoha navzájem se doplňujících stop. Malířský obraz nelze identifikovat podle jednoho znaku. Identita každého díla závisí na (dis)harmonii všech znaků stejně jako na kontextu ve kterém je obraz prezentován.

 

[1] případně fyzické reprezentace virtuálního