Je polymorfní emulze na bázi PVAC primárně určená pro malbu. Glup je autorským materiálem Jakuba Tajovského, navržený pro malířskou tvorbu. Jeho technické parametry umožňují variabilní aplikaci v ploše i v objemu. Běžné emulze malířských barev jsou po vytvrdnutí křehké, po zaschnutí se filmem barvy nedá dále manipulovat a proces malby je tímto většinou ukončen.

Glup je běžně po vytvrdnutí měkký, působením vody bobtná, ale nelze ho znovu rozpustit. S vyschlým filmem lze snadno manipulovat nezávisle na pevném podkladu. Jednotlivé fragmenty malby (gesta) tak mohou být připravovány mimo plátno předtím, než jsou zafixovány ve výsledné kompozici. Díky této vlastnosti se možnosti manipulace s malbou rozšiřují o celou škálu polotovarů stejně jako variabilitu ve způsobech nanášení.

Nelineární viskozita této hmoty je vlastnost, díky níž lze odebírat libovolný segment čerstvé barvy z pevných podkladů beze zbytku (za předpokladu že podklad není příliš porézní). V praxi to působí jako analogová verze funkce ctrl+z.

Nelineárně viskózní tekutiny se chovají tak, že je lze trhat, přestože tečou. Tyto mechanické parametry Glupu znemožňují tradiční malbu štětcem. Na druhou stranu existuje celá řada alternativních nástrojů a metod vhodných pro práci s Glupem. Manuální otisk v malířských gestech je nahrazován variabilitou indexů produkovaných nástroji, substancemi a subjekty zapojenými do obrazu. Ovladatelnost stětce je nahrazena „programovatelností“ fyzikálních a chemických procesů.

Překážkou při práci s Glupem je jeho lomení mléčná barevnost v tekutém stavu. K přesnému míchání barev je zapotřebí barevného vzorníku.