Šeps je základní nátěr pod malbu, kterým si zajistíme ideální a rovnoměrnou přilnavost barev k podkladu. Šepsy rozdělujeme na základě jejich vlastností a složení. Šepsy jsou buď reverzibilní, kde je pojidlem klih či želatina, nebo jsou šepsy nepropustné, kde známe akrylátové šepsy nebo
šeps olejový.
* Pozor na míchání technologií. Při přípravě podkladů je možné některé technologie
kombinovat, ale je potřeba postupovat logicky a počítat i se způsobem budoucí malby.