Digitalizované knihovny a archivy jsou služba, kterou se snaží poskytovat stále více kulturních a vzdělávacích institucí. Je obecně velmi pracné a nákladné  dokumentovat velké množství fyzických artefaktů, které depozitáře kulturních institucí obsahují, proto se kvalita těchto archivů velmi liší – podle prostředků konkrétních institucí. Nicméně lze očekávat, že online prezentace archivů, případně virtuální prohlídky budou do budoucna standardní službou všech větších institutcí.

Tento příspěvek píši v období, kdy je celý svět více či méně izolován kvůli viru COVID-19. Je zajímavé vidět jak se všechny instituce snaží propagovat své virtuální prohlídky, jako kdyby byly novinkou vyvinutou speciálně kvůli této krizi. Tyto rozšíření fyzických kapacit jsou dlouhodobým a propracovaným strategickým cílem a dnes přichází doba, kdy je můžeme opravdu ocenit. Tím pádem lze také víc než očekávat další progres v této kulturní sféře.

Již v roce 2011 EU publikovala report o nutnosti stamiliardové investice do podpory gigantického projektu zpřístupnění Evropských kulturních archivů zdarma pro všechny.
Z pohodlí domova si tak dnes můžeme během krátké chvíle projít sbírky z různých koutů světa, což nám dává skvělý přehled o rozmanitých, většinou však spíše konzervativních koncepcích jednotlivých sbírek.
Své vlastní archivy uměleckých děl, již provozuje i společnost Google, která se snaží přicházet s inovativními koncepcemi jejich prezentace a dalším využitím digitalizovaného materiálu.

Důležitou otázkou v případě užitečnosti digitálních archivů jsou jako všude autorská práva. Ty předurčují, zda je archiv nástrojem k tvůrčímu rozvíjení archivovaného kulturního materiálu. Nebo pouze rozšířením veřejné služby; prezentace kulturních objektů, spravovaných danou institucí.
Například licence Creative commons upravují jednoduchým způsobem podmínky volného užití „ready-made“ materiálu.

Podrobnější kritický článek na téma digitálních knihoven od Lukáše Pilky najdete na webu Artalk.cz.

*Tento příspěvek je průběžnou dokumentací tohoto tématu. Jeho obsah bude postupně doplňován. Svým komentářem můžete přispět i vy do komentářů pod příspěvkem.