Hnědé uhlí je měkký černý nebo hnědý kámen. Jelikož je jedním z nejužívanějších těžených kamenů, říká se mu také černý diamant, nebo magický minerál. Uhlí může být spalováno, aby vyhřívalo budovy, ohřevem vody získáváme páru, která vytváří elektrickou energii. Dále z něj můžeme získat plyn na vaření. Uhlí je spolu se železnou rudou základní surovinou pro všechno z železa a oceli. A další stovky chemických produktů jsou vyráběny z uhlí, jako parfémy, plasty, nylonová vlákna, aspirin, umělá pryž, nebo úžasná barviva k obarvení látek.
Uhlí je také někdy označováno za „pohřbenou sluneční zář“ (buried sunshine). Uhlí totiž nachytalo sluneční svit, jenž napadal na přavěké lesy dlouho předtím, než byl na planetě člověk. Když pálíme uhlí, využíváme tedy tuto energii ze slunce.
Uhlí je jedním z nejrozšířenějších zdrojů energie moderní civilizace. Otázku zda je ve své všestrannosti nenahraditelné si dnes snad klademe častěji než tomu bylo dříve.  Tento článek se snaží představit Uhlí jako materiál jehož kvality jsou bytostně podstatné pro přírodu i průmysl. Tento encyklopedický výklad neposkytuje praktické know-how, přesto může sloužit jako substrát pro hlubší pochopení řady dalších prefabrikovaných substancí.

Kromě těženého hnědého uhlí se zvláště pro umělecké materiály používá uhlí dřevěné. Pálení dřevěného uhlí ve středověku probíhalo v jámách, nebo tzv. milířích. Díky své vysoké výhřevnosti hrálo klíčovou roli v rané těžbě mědi a železa v době bronzové a železné. Až do vynálezu černouhelného koksu v 19. století bylo dřevěné uhlí v metalurgii bezkonkurenční (zlaty věk uhlířů 14.-15.st v kutnohorském stříbrném revíru). Velká poptávka po vlastnostech dřevěného uhlí, která se v průběhu staletí neustále zvyšovala, vytvořila profesi uhlířů, jehož sofistikované techniky jsou nyní téměř zaniklé. Velké množství dřeva, které výroba vyžadovala, však vedlo k radikálnímu odlesňování celých regionů v Evropě.
Kvalita uhlí se, vedle velikosti kusů, posuzovala i tak, že kvalitní uhlí šlo špatně lámat, málo černilo ruku a po zlomení byl lom silně lesklý. Vždy záleželo na schopnosti uhlíře, zda dokázal napálit v milíři dobré a kvalitní uhlí.
Výtěžnost dřevěného uhlí se nejlépe vyjadřuje v objemových jednotkách. Z bukového či dubového polenového dříví dobrý uhlíř vypálil objemově 52–56,5 % uhlí, ze smrkového 65–74,5 % a z borového 60–64 %.

V dnešní době je populární tzv. Aktivní uhlí, které je v podstatě hnědým uhlím připravovaným ve specializovaných podmínkách a ze specifikých druhů dřev (např. bambus, nebo kokosové skořápky) které disponují vysokou porézností.