Borax je solí slabé kyseliny borité. Jelikož jde o silně alkalickou sloučeninu, je silně alkalický i její roztok, mezi 9-10pH.

Tetraboritan sodný se nejčastěji prodává ve formě jemného bílého krystalického prášku snadno rozpustného ve vodě.
Dříve se používal též název tinkal.
Chemický vzorec Na2[B4O5(OH)4]·8H2O (oktahydrát tetraboritanu sodného), jedná se jednoklonný minerál.

Díky jeho vysoké zásaditosti ho lze využít jako katalyzátor polymerizace některých disperzí. Na této reakci je založena technologie malířské hmoty Glup.

Nachází se v přírodě v místech, kde dochází k sezónnímu vysychání jezer. Synteticky se připravuje z jiných boritých solí.

Z hlediska toxicity tetraboritanu sodného pro něho platí stejné charakteristiky jako pro kyselinu boritou (E285), může vykazovat toxické účinky jak při požití, tak při kontaktu s pokožkou. Přípravky s obsahem E285, resp. E286 by neměly používat děti, které vůči nim mohou být obzvláště citlivé. Časté podávání jeho vyšších množství způsobuje zvracení, průjem, krvácení, chudokrevnost a kožní obtíže. Podle nejnovějších výzkumů je borax v rámci Evropské unie nutné označovat jako látku představující nebezpečí pro reprodukci a pro těhotné ženy.