Terpentýnový olej nebo terpentýnová silice je směs aromatických uhlovodíků a terpenů – těkavé podíly balzámu, které v surové formě vytékají z poraněných stromů čeledi borovicovitých (Pinaceae); obsahují také menší množství pryskyřičných zbytků a vody.

 

Terpentýnová silice (balzámový t.) se získává destilací balzámů.

Terpentýnová silice (dřevná) se získává destilací dřeva jehličnanů, nejčastěji borovic.

Sulfátový terpentýn je vedlejším produktem výroby buničiny.

Průmyslově se terpentýn získává tak, že se stromy klínovitě nařežou a sbírá se vyteklý balzám. Je to obvykle polotekutý, viskózní roztok pryskyřice (kalafuny) v těkavém terpentýnovém oleji (v silici). Terpentýnový balzám se na tyto složky dá rozložit destilací vakuovou nebo destilací vodní parou. Obvykle balzám obsahuje 60–85 % pryskyřice, 15–30 % terpentýnového oleje.

Alternativy terpentýnu:

SHELLSOL® T – Je poměrně novou syntetickou „bezzápachovou“ náhradou terpentýnu od firmy Kremer. Jeho výhodou je hlavně minimum škodlivých aromat. Další výhodou je jeho velmi příznivá cena.

http://art-protect.cz/wp-content/uploads/2017/05/02-SHELLSOL-T.pdf

Další známou alternativou terpentýnu jsou tzv. Whitespirit rozpoštědla. Jedná se o průmyslová anorganická rozpouštědla, která sice nemají typický aromatický zápach, přesto se z nich odpařují látky agresivnější něž u terpentýnu. Z toho důvodu se od používání whitespiritu ustupuje.