Přírodní laky jsou až na výjimku zvanou šelak přírodní pryskyřice různých původů a stáří. Podle původu a způsobu sběru rozeznáváme pryskyřice recentní, pocházející z živých stromů, a fosilní, ze stromů dávno vyhynulých.
Recentní pryskyřice, mastix, damara, sandarak a některé druhy kopálů, vytékají z poraněné kůry stromů a na vzduchu houstnou v charakteristický tvar kapek, tyčinek nebo valounků. Kalafuna se těží z tekutého balzámu destilací nebo se získává extrakcí rozmělněného dřeva. Zcela jiné povahy je šelak, který je produktem živočišným. Fosilní pryskyřice, kopály a jantar, jež vznikly před dávnými věky, zapadly do půdy a z ní se vyhrabávají. Jantar se nalézá na povrchu v naplaveninách. Podle tvrdosti dělíme pryskyřice na dvě skupiny:

a) měkké pryskyřice k nimž patří většina pryskyřic recentních – kalafuna, mastix, damara, sandarak, šelak, měkké kopály (manilské). Stálost měkkých pryskyřic není velká. Nevzdorují dostatečně atmosférickým vlivům, zejména vlhkosti, podléhají autooxidaci a jejich rozpad urychluje i světlo, resp. ultrafialové paprsky, pro něž jsou částečně neprostupné a jejichž vlivem některé druhy žloutnou. Vlhkosti a UV nejlépe odolává šelak.
b) tvrdé pryskyřice – jantar, fosilní kopály a některé druhy kopálů recentních. Jsou naprosto stálé, odolné proti všem organickým rozpouštědlům, rozpouštějí se za tepla.