04.01.00 Borax

Borax je solí slabé kyseliny borité. Jelikož jde o silně alkalickou sloučeninu, je silně alkalický i její roztok, mezi 9-10pH. Tetraboritan sodný se nejčastěji prodává ve formě jemného bílého krystalického prášku snadno rozpustného ve vodě. Dříve se používal též název tinkal. Chemický vzorec Na2[B4O5(OH)4]·8H2O (oktahydrát tetraboritanu sodného), jedná se jednoklonný minerál. Díky jeho vysoké zásaditosti […]