01.01.01. Přírodní laky

Přírodní laky jsou až na výjimku zvanou šelak přírodní pryskyřice různých původů a stáří. Podle původu a způsobu sběru rozeznáváme pryskyřice recentní, pocházející z živých stromů, a fosilní, ze stromů dávno vyhynulých. Recentní pryskyřice, mastix, damara, sandarak a některé druhy kopálů, vytékají z poraněné kůry stromů a na vzduchu houstnou v charakteristický tvar kapek, tyčinek […]

01.01.02 Terpentýn

Terpentýnový olej nebo terpentýnová silice je směs aromatických uhlovodíků a terpenů – těkavé podíly balzámu, které v surové formě vytékají z poraněných stromů čeledi borovicovitých (Pinaceae); obsahují také menší množství pryskyřičných zbytků a vody.   Terpentýnová silice (balzámový t.) se získává destilací balzámů. Terpentýnová silice (dřevná) se získává destilací dřeva jehličnanů, nejčastěji borovic. Sulfátový terpentýn […]