04.00.00 Kámen

Anorganické přírodní materiály, které představují spektrum kvalit jenž mohou být potenciálně zhodnoceny symbolicky i fyzicky. Kameny, neboli horniny jsou heterogenní přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru. Skládají se z různých minerálů, někdy i organických složek nebo vulkanického skla. Zvláštní případ představují zejména monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například mramor je tvořený vápencem, který je tvořen pouze minerálem kalcitem).[zdroj?] Kus […]