07.00.00 Digitální materiály a nástroje

Digitální prostředí ze své podstaty sice není hmotné. Nadruhou stranu v našem světě dnes transformuje více hmoty něž většina fyzických materiálů (vyjímkou by mohla být snad voda nebo atmosferické plyny). Přesto, že nemá žádné hmatatelné „tělo“ můžeme ho vidět a lze definovat i jeho fyzikální vlastnosti projevující se v globálním měřítku. Veškerá hmota která je […]

07.01.00 Online archivy

Digitalizované knihovny a archivy jsou služba, kterou se snaží poskytovat stále více kulturních a vzdělávacích institucí. Je obecně velmi pracné a nákladné  dokumentovat velké množství fyzických artefaktů, které depozitáře kulturních institucí obsahují, proto se kvalita těchto archivů velmi liší – podle prostředků konkrétních institucí. Nicméně lze očekávat, že online prezentace archivů, případně virtuální prohlídky budou […]