07.01.00 Online archivy

Digitalizované knihovny a archivy jsou služba, kterou se snaží poskytovat stále více kulturních a vzdělávacích institucí. Je obecně velmi pracné a nákladné  dokumentovat velké množství fyzických artefaktů, které depozitáře kulturních institucí obsahují, proto se kvalita těchto archivů velmi liší – podle prostředků konkrétních institucí. Nicméně lze očekávat, že online prezentace archivů, případně virtuální prohlídky budou […]