01.01.03 Kopál

Kopály Souhrnným názvem kopály se označuje velký počet různých druhů pryskyřic, které se od sebe liší svým původem i svými vlastnostmi. Dělíme je na dvě hlavní skupiny – na kopály měkké a tvrdé. Měkké kopály manilské, indické a kauri nejsou tvrdší než měkké pryskyřice damara, mastix a kalafuna. Připravují se z nich těkavé laky lihové […]