06.01.00 Malba

Malba je médium plochého obrazu, je tvořena barevnými stopami zafixovanými na podkladu. Definice uměleckých médií je v dnešním diskurzu zbytečná a objektivně nemožná. Přesto se u některých uměleckých prací nelze vyhnout kategorizaci, jelikož jsou vyjádřeny specifickými znaky určitého jazyka. Zajímavou otázkou malířství tudíž není – co je to malba?, ale – co s může malba vyjádřit, čeho […]