01.01.04 Bioplasty

Bioplast nebo biopolymer je druh plastu, který je alespoň z 20% složen z přírodních polymerů jako karbohydráty a proteiny. (Goodall) European Bioplastics definují tyto materiály jako „biobased, biodegradable nebo obojí. Běžné plasty jsou složeny z polymeru zvaného polyetylen, syntetizovaný z ropy v petrochemickém průmyslu – tento typ průmyslu  jeden z největších producentů znečistění na světě. […]

03.00.00 Papír

Vláknitý, plošně hmotný materiál převážně rostlinného původu, který je tvořen odvodněním suspenze buničiny na sítu.“ (DIN 6730, v: Göttsching 1990, s. 281) Z důvodu různého složení materiálu a široké škály možných použití, lze papír roztřídit podle různých kritérií. V hrubém přehledu můžeme nejprve rozlišit mezi ručně vyráběnými a strojně vyráběnými papíry. Základními ukazateli o povaze papíru […]