Databáze Dispersanto je slovníkem materiálního jazyka malby. Databáze je sestavována primárně jako technologická skripta v rámci doktorského výzkumu Jakuba Tajovského se zaměřením na technologie malby na FaVU VUT v Brně. Dispersanto je koncipováno tak, aby nabízelo prostor pro multidisciplinární spolupráci a diskuzi o technickém pozadí umělecké tvorby.  Databáze prezentuje na jednom místě, obecné informace, praktické zkušenosti i odborné dokumenty o materiálech a technologických metodách nezávisle na mediálních definicích. Cílem této databáze je mapovat dostupné kreativní technologie a decentralizovat informace o materiálech a metodách v a pro umění.
Informace v příspěvcích mohou být komentovány v diskuzích, každý tak může pomoci aktualizovat obsah publikovaných příspěvků. Dispersanto je prostorem pro rozpuštění autorského know-how. Projekt vzniká za podpory FAVU VUT v Brně.
Databáze Dispersanto je slovníkem materiálního jazyka malby. Databáze je sestavována primárně jako technologická skripta v rámci doktorského výzkumu Jakuba Tajovského se zaměřením na technologie malby na FaVU VUT v Brně. Dispersanto je koncipováno tak, aby nabízelo prostor pro multidisciplinární spolupráci a diskuzi o technickém pozadí umělecké tvorby.  Databáze prezentuje na jednom místě, obecné informace, praktické zkušenosti i odborné dokumenty o materiálech a technologických metodách nezávisle na mediálních definicích. Cílem této databáze je mapovat dostupné kreativní technologie a decentralizovat informace o materiálech a metodách v a pro umění.
Informace v příspěvcích mohou být komentovány v diskuzích, každý tak může pomoci aktualizovat obsah publikovaných příspěvků. Dispersanto je prostorem pro rozpuštění autorského know-how. Projekt vzniká za podpory FAVU VUT v Brně.